Problematika funkcie filtra pevných častíc je pomerne zložitá a navodzuje tak rad otázok zákazníkov. Najčastejšie kladené otázky preto nájdete nižšie.
 

Čo je filter pevných častíc?
Filter pevných častíc DPF a FAP je zariadenie zachytávajúce vo výfuku automobilu pevné častice prachu vznikajúce spaľovaním paliva motorom.

Je v mojom aute filter pevných častíc?
Väčšina moderných vozidiel so vznetovými motormi je od roku 2007 až na pár výnimiek týmto filtrom výrobcovia vybavované. U modelov značiek Peugeot a Citroen bolo toto zariadenie spoločnosťou PSA použité už v roku 2000.

Prečo je filter pevných častíc v mojom aute?
Tento filter do seba extrahuje prevažnú časť produkcie karcinogénnych prachových častíc vznikajúcich pri prevádzke automobilu a zlepšuje tak výrazne jeho emisné limity. Tieto limity začínajú byť čoraz častejšie vyžadované pre vjazd do nízkoemisných zón vo väčšine európskych miest. Je samozrejmé, že rovnako tak ako vo vyspelých štátoch európskej únie bude jeho prítomnosť a správna funkcia tohto zariadenia stále častejšie vyžadovaná aj mestskými časťami v SR a kontrolovaná ako zo strany Staníc technickej kontroly (STK) tak aj polícia Českej republiky.

Odporúčate vykonávať čistenie filtra i preventívne?
Samozrejme áno. Vždy je lepšie filter čistiť preventívne v prípade bežného zanesenia, než v prípade kedy je už úplne zahltený prachom a vozidlo je tak riadiacou jednotkou motora uvedené do núdzového režimu. V takýchto prípadoch je oveľa väčšia pravdepodobnosť mechanického poškodenia filtra vplyvom veľkého tlaku spalín pred filtrom, popr. dlhotrvajúci nedokončenej regenerácie. Jeho kompletné renovácie potom už nemusia byť technicky realizovateľné.

Aká je životnosť filtra pevných častíc?
Životnosť filtra ovplyvňuje predovšetkým režim, v akom je vozidlo používaný, kvalita aktuálne používaného paliva a jazdný štýl vodiča. Priemerná doba životnosti filtra sa pohybuje v priemere okolo 120 – 150 tisíc kilometrov. Túto životnosť možno predĺžiť pomocou včasné renovácie pomocou nami požívané patentovanej revolučnej technológie HeatAir.

Ako dlho trvá renovácie filtra?
Renovácie čiže čistenie filtra pevných častíc je s ohľadom na kvalitu vykonávaných prác časovo náročné. Táto doba sa pohybuje v závislosti na aktuálnom stave zanesenia filtra v rozmedzí 24 až 48 hodín od prijatia zákazky. Po prijatí je filter podrobený tlakovej a vizuálnej analýze, po ktorej je následne zahájený niekoľkostupňový proces čistenia s výslednou účinnosťou 95% až 100% pôvodnej hodnoty.

Poskytujete na čistenie filtra záruky?
Na funkčnosť filtra po nami vykonanej renovácii pri dodržaní záručných podmienok poskytujeme nadštandardnú záruku 2 roky alebo 100 000 kilometrov.

Ovplyvňuje filter pevných častíc spotrebu paliva?
U správne fungujúceho filtra pevných častíc dochádza k spusteniu aktívnej regenerácie prístrekom nafty do výfukového potrubia v rozmedzí raz za 800 – 1000 km. V prípade, že je tento filter nadmerne zanesený násobí sa počet regeneráciou filtra a výsledkom je potom zvýšená spotreba paliva a to až o 2 litre na 100 km.