Záruka na vyčistený DPF filter? U nás samozrejmosť.

 

Pretože vieme, že naše riešenie renovácie funguje, sme schopní vám poskytnúť rovnakú záruku ako výrobca na nový filter pevných častíc.

Filter pevných častíc je ale systém, ktorý je vo vozidle umiestnený na konci celého reťazca udalostí. Je preto dôležité, aby všetky komponenty vo vozidle ovplyvňujúce dymivosť fungovali bezchybne. Ide predovšetkým o:

      • správnu funkciu vstrekovacích ventilov
      • správnu funkciu spätného vedenia výfukových plynov EGR
      • správnu funkciu katalyzátora

 

Záruku nieje možné poskytnúť v prípade nedodržania záručných podmienok uvedených vyššie, alebo ak dôjde k zaneseniu filtra pevných častíc vplyvom úniku oleja, použitím nekvalitných alebo nedovolených palív a ich prísad.

 

Záručné podmienky pre zmluvných partnerov:

 
Zmluvný partner je povinný ihneď po namontovaní renovovaného filtra a potrebných úkonoch spojených s koretným nakódovaním skontrolovať nulové hodnoty zanesenia filtra a v prípadne nezrovnalostí nás ihneď kontaktovať! (t.j. nie za dva dni ani o týždeň).

V prípade nedodržania správnych postupov montáže a následného korektného kódovania nieje možné zmluvnému partnerovi poskytnúť záruku nakoľko ide o porušenie záručných podmienok.